,,Pianista nadchl své posluchače jemnou, přítažlivou interpretací a uvolněnou hrou, která ve virtuózních ozdobách není samoúčelná, nýbrž jim propůjčuje okrašlující nádech a muzikalitou, která vtiskne dílům hluboký výraz a intenzitu.“

Dr. Michael Jacob

 

 

Ladislav Jelínek studoval klavír na konzervatoři i na Janáčkově akademii múzických umění (JAMU) v Brně u legendárního moravského pedagoga prof. Františka Schäfra. Již během svých studií se stal vítězem první Smetanovy klavírní soutěže v Hradci Králové, několikrát byl oceněn za vynikající interpretaci slovanských komponistů prémií Českého hudebního fondu atd. Do roku 1981 byl pedagogicky činný na JAMU v Brně, brněnské konzervatoři a ostravské konzervatoři.

 

 

Od roku 1984 působí pianista v NSR na vysoké škole hudební ve Frankfurtu nad Mohanem. Jako sólista a vyhledávaný komorní hráč koncertoval Ladislav Jelínek téměř ve všech evropských zemích, v Americe a Asii. Jeho obsáhlý repertoár zahrnuje všechna stylová období klavírní literatury. Umělec spolupracuje jako sólista s předními orchestry v Evropě a Asii.

 

 

Četné nahrávky pro Český rozhlas, Českou televizi, Bavorský rozhlas (NSR), Südwestrundfunk (NSR), Japonskou televizi, Korejskou televizi, Korejsky rozhlas..., na CD a DVD, s díly L.v.Beethovena, J.Brahmse, F.Chopina, A.Dvořáka, J.Haydna, L.Janáčka, F.Liszta, Liszta – Verdiho, Liszta – Wagnera, W.A.Mozarta, Vít.Nováka, J.Nováka. S.Prokofjeva, F.Smetany... doprovázejí jeho uměleckou činnost.

 

 

Ladislav Jelínek hostuje na četných významných mezinárodních pódiích: Manuel de Falla - Alhambra (Granada - Španělsko) / Alte Oper (Frankfurt – SRN) / Chiesa di Santo Stefano - Teatro la Fenice (Benátky - Itálie) /  Dvořákova Síň - Rudolfinum  / FESTIVAL INTERNACIONAL DE MUSICA DE MORELIA (Mexiko) / NHK TV (Tokyo - Japonsko) / KBS TV – Seoul Arts Center (Seoul - Korea) ....